Om SambaNola


SambaNola föddes som en idé våren 2008 hos Peter Lindquist, som då var nyss hemkommen från Göteborg och sambaskolan A Bunda.


Baterían, alltså slagverksgruppen SambaNola bestod från början av en liten grupp intresserade musiklärare från Kulturskolan, men växte snabbt och redan 2010 bildades musikföreningen SambaNola.

Målet har ända från början varit att bygga upp en sambaskola i Örnsköldsvik, och föreningen har även ett uttalat mål att sprida samba – musiken, rytmerna och glädjen – i Örnsköldsvik med omnejd.

Förutom vanliga spelningar ordnar vi även workshops.

Gunilla Lindquist

Mestre

Mestre för SambaNola sedan 2014 och sedan 2016 även ordförande i föreningen SambaNola.
Gunilla har spelat tamborim i Sambanola sedan starten 2008 och spelar även med Maravilha do Samba i Uppsala. Utöver tamborim har hon även spelat surdo och chocalho.
Hon jobbar som lärare på Kulturskolan och är även utbildad slagverkspedagog och musiklärare vid musikhögskolan i Göteborg.

Peter Lindquist

Mestre

Startade under 2008 i Örnsköldsvik den bateria som sedan blev SambaNola, och har sedan dess varit baterians musikaliska ledare och mestre.
Spelar i huvudsak caixa, repinique och surdinho, men behärskar alla instrument i baterian. Peter har tidigare spelat med A bunda i Göteborg och förutom SambaNola spelar han även med Maravilha do Samba i Uppsala.
Peter jobbar som lärare på Kulturskolan och är även utbildad musikhandledare med stor erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med såväl barn som vuxna.

SambaNola samarbetar med Medborgarskolan